Δεν υπάρχει ΔΕΞΙΑ , δεν υπάρχει ΑΡΙΣΤΕΡΑ... Μόνο τα ΚΟΚΚΑΛΑ υπάρχουν των ΕΛΛΗΝΩΝ TA ΙΕΡΑ!


Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, που διεξήχθη το 2021, ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Με την επιπολαιότητα που μας διακρίνει τα προσεγγίσαμε επιφανειακά σημειώνοντας τις κατά τόπους μεταβολές και τις επακόλουθες αυξομειώσεις του αριθμού των εκλεγομένων βουλευτών, ωσάν αυτό να ήταν το πλέον σημαντικό! Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι επακριβώς,...

Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αναφέρουμε την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στο ελληνικό γενικό σχολείο. Η έγκαιρη παρέμβαση του εκπαιδευτικού συστήματος και το υποστηρικτικό γενικά περιβάλλον, συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα εξέλιξης χαρισματικών/ταλαντούχων μαθητών στις εκπαιδευτικές...


Ώρα παλιγγενεσίας!