Τα άρθρα μας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Στην Αθήνα σήμερα 16 Μαρτίου 2015 συγκεντρωθήκαμε οι Πρόεδροι – Εκπρόσωποι των κάτωθι υπογραφόντων Πολιτικών Φορέων α) Γεώργιος Αϋφαντής, Πρόεδρος του πολιτικού φορέως «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ»: Με αριθμό πρωτοκόλλου Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου:

Read More

Σκοπός

Σκοπός όλων ημών είναι η απελευθέρωσις της πατρίδας μας από το ξενόδουλο κατεστημένο, να δώσουμε την Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων ώστε να της δώσουν την αξία και την θέσιν που της ανήκει στο διεθνές στερέωμα, αναδεικνύοντες τις Ελληνικές αρχές και αξίες, του πνεύματος, της Αρετής και Ηθικής, του πολ

Read More

Αρχές Λειτουργίας

Α. Ὁ Ἕλληνας πολίτης νὰ ἀποβάλλη τὶς σύγχρονες παθογένειες τοῦ Νεοέλληνα, τὴν ἰδεολογικὴν σύγχυσιν, τὶς ἐλαττωματικὲς ἀτομιστικὲς συμπεριφορὲς πού ὁδηγοῦν στὴν παρακμὴ καὶ νὰ ἀποκτήσει ἰσχυρὴ ἑλληνικὴ ταυτότητα μὲ ὑπεράσπισιν τῶν ἀρχῶν τοῦ δικαιώματος στὴν πατρίδα,

Read More