Εκλογές 2012

Το 2012 Ο Πρόεδρος Γεώργιος Γ. Αϋφαντής έλαβε μέρος εις (περισσότερα…)