ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΙΛΟΥ "ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ"


Με την υποβολή αυτής της φόρμας, αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου και δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του GDPR.

Αποδέχομαι την καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων μου στα αρχεία του κόμματος και την χρήση τους από τα όργανα του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο σύμφωνα 2472/97 .

Η "Εθνεγερσία" και η παρούσα ιστοσελίδα που αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016 (GDPR) ή ΓΚΠΔ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.